ACC HCM: Chi đoàn vững mạnh, đảm bảo an toàn cho những chuyến bay