Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cấp cơ sở năm 2018