Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên công đoàn