Công ty Quản lý bay miền Bắc chào mừng 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022