Công ty Quản lý bay miền Bắc đạt 4 cúp vàng tại Hội thao Tổng công ty