Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức gặp mặt thân nhân gia đình liệt sỹ