Công ty Quản lý bay miền Bắc trao quà và quần áo ấm cho đồng bào dân tộc miền núi