Cuộc thi tìm hiểu: “Công ty Quản lý bay miền Bắc-30 năm trưởng thành và phát triển”