Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc lần thứ IX và tổ chức về nguồn tại tỉnh Nghệ An