Tổ Nữ công Đài KSKL Đồng Hới tham gia giải thể thao chào mừng Lễ 2/9