Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Nội Bài tổ chức giải thể thao bóng chuyền hơi