Chủ tịch Hội đồng thành viên gặp gỡ, làm việc với cán bộ, nhân viên Công ty Quản lý bay miền Nam