Công tác đảm bảo điều hành bay an toàn trong dịp cao điểm Tết nguyên đán năm 2023 tại Công ty Quản lý bay miền Nam