Công ty Quản lý bay miền Nam: Tổ chức hội nghị đánh giá công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong dịp Tết Nguyên đán 2023