Đảm bảo an toàn bay khi đào tạo huấn luyện bay của Bay Việt hoạt động tại Cảng hàng không Rạch Giá