Chi bộ Kiểm soát đường dài - Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát đường dài- Đảng bộ cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc: Kết nạp đảng viên mới Đợt 2-9