Chi bộ Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2022