Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát đường dài - Đảng bộ cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên