Đảng bộ cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022