Đại hội chi bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không nhiệm kỳ 2020 - 2022