Đảng bộ TCT Quản lý bay Việt Nam hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ điểm