Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng trong nhiệm kỳ và trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020