Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức Hội thi “ Bí thư chi bộ giỏi 2013”