Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Bắc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên