Hai Chi bộ thuộc Đảng bộ Trung tâm Khí tượng hàng không kết hợp tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa