Hội nghị Giám sát đối với Đảng bộ bộ phận Trung tâm kiểm soát Tiếp cận-Tại sân Nội Bài năm 2023