Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại Chi bộ Phòng An toàn - An ninh, Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc