Lễ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức tại chi bộ Văn phòng Đảng- Đoàn thể, Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc