Tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm Phòng Kỹ thuật – Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2022