Trung tâm Kiểm soát đường dài - Đảng bộ cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc: Kết nạp đảng viên mới và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức