Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty Quản lý bay miền Nam