Họp Tổ cảnh báo Tiền chiến thuật Công ty Quản lý bay miền Nam triển khai công tác chuẩn bị phục vụ dịp cao điểm Lễ 30/4 - 01/5 và hè năm 2023