Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất