Thời tiết xấu ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài