Chi đoàn Đài KSKL Vinh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”