Chi đoàn Kiểm soát tại sân Nội Bài tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022- 2024