Chi đoàn Trung tâm kiểm soát đường dài- Đoàn cơ sở Công ty quản lý bay miền Bắc tham quan Khu di tích Lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9-Đá Chông