Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, Liệt sỹ