Danh hiệu - Thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

Trong 23 năm xây dựng và trưởng thành (1993 - 2016), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã được các cấp tặng thưởng nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen, cụ thể:    
I. Khen thưởng tập thể: 
1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
2. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng thưởng:
- Bằng khen liên tục từ năm 2000 - 2015.
- Bằng công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn ngành Hàng không năm 2005.
- Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn cấp huyện” giai đoạn 2004 - 2006. 
- Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc 5 năm liên tục 2005-2009”. 
3. Đoàn ngành Hàng không dân dụng Việt Nam tặng thưởng:
- Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn ngành HK” năm 2007, 2009.
- Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn ngành Hàng không” năm 2008.
II. Khen thưởng cá nhân do Trung ương Đoàn trao tặng:
1. Kỷ niệm chương “Vì Thế hệ trẻ” cho 35 đồng chí cán bộ Đoàn, Lãnh đạo Tổng công ty các thời kỳ. 
2. Huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 03 cán bộ, đoàn viên. 
3. Danh hiệu “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” cho 02 cán bộ, đoàn viên. 
4. Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” cho 01 cán bộ Đoàn. 
5. Có 02 công trình thanh niên vào vòng chung kết giải thưởng “Quả Cầu Vàng” do Trung ương Đoàn tổ chức.