Đoàn thanh niên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh