Chi đoàn đội Radar Cà Mau, chi đoàn Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau tri ân Ngày Thương binh-Liệt sỹ