Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đối thoại giữa Lãnh đạo Công ty ATTECH với Đoàn Thanh niên