Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027