VATM: giao nhiệm vụ tại Cảng Hàng không Vân Đồn cho Công ty Quản lý bay miền Bắc và Công ty Kỹ thuật Quản lý bay