Tin tức sự kiện

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu được Công đoàn... Xem chi tiết
Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức giao lưu bóng chuyền hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức giao lưu bóng chuyền hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng ngày 07/3/2023, Công đoàn bộ phận Hiệp đồng bay và Điều phối luồng không lưu (HĐB&ĐPLKL) thuộc Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không... Xem chi tiết
Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức thành công

Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức thành công

Sáng ngày 10/03/2023, tại Hội trường 134 ATCC/HAN, Công đoàn Bộ phận Trung tâm Bảm đảm kỹ thuật trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn... Xem chi tiết
Công đoàn Cơ quan tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội các Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn Cơ quan tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội các Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 10/3/2023, tại Hội trường nhà A, Công đoàn Bộ phận Ban Kế hoạch – Đầu tư trực thuộc Công đoàn cơ sở Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội điểm, Đại hội các Công đoàn... Xem chi tiết