Công ty QLBMT tổ chức hoạt động kỷ niệm 31 năm ngày Truyền thống (09/6/1993-09/6/2024) và ngày Gia đình Việt Nam 28/6