Tin tức sự kiện

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ phận Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ phận Đài Kiểm soát không lưu Cát Bi nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 15/03/2023, tại Hội trường Đài KSKL Cát Bi, Công đoàn Bộ phận Đài KSKL Cát Bi trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm... Xem chi tiết
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Đường dài nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Đường dài nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 14/03/2023, tại Hội trường 134 ATCC/HAN, Công đoàn Bộ phận Trung tâm Kiểm soát Đường dài trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức thành công Đại hội Công... Xem chi tiết
Hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty – Tổ chức thành công Đại hội điểm

Hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty – Tổ chức thành công Đại hội điểm

Công đoàn cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty và đại diện thường vụ các... Xem chi tiết
Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 16/3/2023, tại Tòa nhà B - Trụ sở Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Xem chi tiết