Tin tức sự kiện

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn miền Bắc tổ chức kiểm tra công tác Công đoàn năm 2021

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn miền Bắc tổ chức kiểm tra công tác Công đoàn năm 2021

Tháng 12/2021 và đầu tháng 01/2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc đã tổ chức 02 Hội nghị kiểm tra công tác Công đoàn theo kế hoạch đối với Tổ công đoàn Đài... Xem chi tiết
Hội nghị kiểm tra công tác Tài chính Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2021

Hội nghị kiểm tra công tác Tài chính Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc năm 2021

Chiều ngày 14/01/2022, tại Hội trường tầng 2 nhà B-Trụ sở Tổng công ty, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức kiểm tra Ban Tài chính Công đoàn cơ sở theo kế hoạch... Xem chi tiết