Hoạt động chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2018 tại Công ty Quản lý bay miền Trung