Tổng kết Giải chạy bộ trực tuyến “ATFMC Gắn kết đam mê - Chinh phục mục tiêu”