Các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông báo tin tức hàng không tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020